editor.gif

Det er mulig å legge inn film fra flere typer medier.


Saksgang

  1. Trykk på knappen Editer siden
  2. Klikk på den lille TV-skjermen (Embed Widgets)
  3. Velg VIDEO i menyen
  4. Velg type film du skal embede (YouTube, Google Video e.l.)
  5. Lim inn embedkoden (som du har hentet fra annen side) og Save.


Bruk knappen med den lille TV-skjermen på Editor-menyen.

embed_film.gif
embed_film2.gif
youtube.gif
EMBED-tekst (HTML) som skal kopieres og limes inn i Widget (se bildet over)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xgoNlBj3iP0&hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xgoNlBj3iP0&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>

Har du en film som ligger på egen server som i dette tilfellet så må du bruke samme ebedkode, men bytte ut adressen til filmen din.


http://student.hive.no/test_taw/video/blygeny.wmv
Her er adressen byttet ut:

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://student.hive.no/test_taw/video/blygeny.wmv"></param><embed src="http://student.hive.no/test_taw/video/blygeny.wmv" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object>

Lim inn denne koden i "Other" i Widget-menyen.


embed_film3.gif