Se mer om dette er
her på HTML EMBED
<EMBED
   SRC="http://www.htmlcodetutorial.com/graphics/sounds/1812over.mid" AUTOSTART=false HEIGHT=60 WIDTH=144>
 

Det er mulig å legge inn lyd eller podcast fra flere typer medier

Gjør slik:

  1. Editer siden
  2. Klikk på den lille TV-skjermen
  3. Velg AUDIO
  4. Velg type LYD du skal embede (Odeo, imeem, other)
  5. Lim inn embedkoden og Save.


lyd.gif
odeo.gif

Embedkoden som skal limes inn er:


<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://static.odeo.com/flash/player_audio_embed_v1.swf" width="325" height="60" id="odeo_audio">
<param name="movie" value="http://static.odeo.com/flash/player_audio_embed_v1.swf" />
<param name="allowScriptAcess" value="sameDomain" />
<param name="quality" value="best" />
<param name="bgcolor" value="#000000" />
<param name="scale" value="noScale" />
<param name="salign" value="TL" />
<param name="FlashVars" value="jStr=[{'mp3_url':'http://www.handyguyspodcast.com/podpress_trac/feed/117/0/handyguys-episode-22.mp3', 'duration':0}]" />
</object>