Skal du ha store overskrifter på Wikispaces så må du bruke Tekstverktøyettekst.jpg
1) Velg Heading 1 som er den største overskriften
2) Velg T - for tekstverktøyet
tekst2.jpg
3) bruk +knappen for å øke størrelsen på teksten.
4) Apply styles
5) Save